קטגוריה: כללי

The Most Neglected Answer for Quantum Physics Definition

In short, it is useful because it is the only method that can reliably and repeatably get results. The results of the presence of such digital particles has been tested experimentally. There are a great deal of unique approaches to

נוסחת התמורה – נוסח סופי

בקישור הבא תמצאו מסמך EXCEL ובו נוסחת התמורה לבעלי הדירות בפרוייקט: https://drive.google.com/file/d/1S4re-JNN4bnHjQYHlU2v2X-4hSN2wnFX/view?usp=sharing הקובץ נעול בסיסמה שתישלח אליכם במייל.

חוזר מספר 22 – נובמבר 2018

חוזר מספר 21 – יולי 2018

לקראת קיץ מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט,     כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם במרץ 2018. בתאריכים 11 ו-14 ליוני נערכו 2 כנסים לבעלי הדירות במתנ"ס זיו בהם נטלו חלק כ-120 משתתפים. א. בכנס הוצגו

כרטיס דייר במתחם הארזים

לבעלי דירות במתחם שטרם מסרו את פרטיהם, אנא מלאו את כרטיס הדייר, תמצאו אותו מתחת לקטגוריה "עמודים" מצד שמאל. כאן אפשר להוריד את המסמך להדפסה.  תודה מראש, מנהלת הארזים

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 19.3.2018– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת: מימי, דני, עדו, צחי, ישראל, אריאל משתתפים: איטה גנץ, עו"ד שגיא תירוש דני: פתח את הישיבה בשעה 19:10     א. תהליך בחירת יזם דני:  סיימנו סבב פגישות היכרות עם חברות יזמיות. פנינו ל-20 חברות ופגשנו 18. היה

חוזר מספר 19 – ינואר 2018

 מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם באוקטובר 2017.   בשנת 2017 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נתנה תוקף לתוכנית התב"ע של פרויקט הארזים. פרטי התוכנית ונספחים מקצועיים ניתן לקרוא באתר

אתר מנהלת הארזים שב לפעול כרגיל

בשבועות האחרונים סבל האתר מתקלה שלא איפשרה לעדכן ולהתעדכן. אנו מתנצלים על התקלה ונעשה את כל המאמצים להחזיר אותו לפעילות תקינה בהקדם. בברכה, מנהלת הארזים

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 21.10.2017

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 21.10.2017– שנערכה בבית משפחת רעם חברי מנהלת:  מימי, דני, עדו, מאיר. משתתפים: רן אוהב ציון.   דני: פתח את הישיבה בשעה 20:20   סטאטוס תוכנית תב"ע דני: בתאריך 27.6.17 הוועדה המחוזית אישרה פרסום למתן תוקף לאחר

חוזר מספר 18  – אוקטובר 2017

  מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם ביולי 2017.   בשעה טובה ולאחר שבוצעו כל התיקונים הנדרשים הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נתנה תוקף (רצ"ב פירוט) לתוכנית של פרויקט הארזים.

Top