חודש: ינואר 2018

חוזר מספר 19 – ינואר 2018

 מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם באוקטובר 2017.   בשנת 2017 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נתנה תוקף לתוכנית התב"ע של פרויקט הארזים. פרטי התוכנית ונספחים מקצועיים ניתן לקרוא באתר

Top