שנה: 2018

נוסחת התמורה – נוסח סופי

בקישור הבא תמצאו מסמך EXCEL ובו נוסחת התמורה לבעלי הדירות בפרוייקט: https://drive.google.com/file/d/1S4re-JNN4bnHjQYHlU2v2X-4hSN2wnFX/view?usp=sharing הקובץ נעול בסיסמה שתישלח אליכם במייל.

חוזר מספר 22 – נובמבר 2018

חוזר מספר 21 – יולי 2018

לקראת קיץ מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט,     כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם במרץ 2018. בתאריכים 11 ו-14 ליוני נערכו 2 כנסים לבעלי הדירות במתנ"ס זיו בהם נטלו חלק כ-120 משתתפים. א. בכנס הוצגו

כרטיס דייר במתחם הארזים

לבעלי דירות במתחם שטרם מסרו את פרטיהם, אנא מלאו את כרטיס הדייר, תמצאו אותו מתחת לקטגוריה "עמודים" מצד שמאל. כאן אפשר להוריד את המסמך להדפסה.  תודה מראש, מנהלת הארזים

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 19.3.2018– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת: מימי, דני, עדו, צחי, ישראל, אריאל משתתפים: איטה גנץ, עו"ד שגיא תירוש דני: פתח את הישיבה בשעה 19:10     א. תהליך בחירת יזם דני:  סיימנו סבב פגישות היכרות עם חברות יזמיות. פנינו ל-20 חברות ופגשנו 18. היה

חוזר מספר 19 – ינואר 2018

 מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם באוקטובר 2017.   בשנת 2017 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נתנה תוקף לתוכנית התב"ע של פרויקט הארזים. פרטי התוכנית ונספחים מקצועיים ניתן לקרוא באתר

Top