חודש: ספטמבר 2017

הודעה על מתן תוקף לתוכנית הארזים

בשעה טובה ולאחר שבוצעו כל התיקונים הנדרשים הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נתנה תוקף (רצ"ב פירוט) לתוכנית התב"ע של פרויקט הארזים.  בזאת הסתיים שלב ארוך בו נטלו חלק אנשים רבים וזו ההזדמנות להודות לאדריכל קרלוס פרוס וצוות היועצים, לרן אוהב ציון,

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 28.8.2017– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת: איתמר, מימי, דני, עדו, צחי, ישראל, יוסי תורג'מן משתתפים: איטה גנץ, עו"ד שגיא תירוש דני: פתח את הישיבה בשעה 18:40   התקשרויות עם א. תייר, רוני אפיק וקרלוס עדו עדכן כי הושגו הבנות להתקשרות עם משרד א. תייר.

Top