חודש: אפריל 2017

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 2.4.2017

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 2.4.2017– שנערכה בבית משפחת רעם חברי מנהלת: איתמר, ישראל גנץ, מימי, דני, עדו, צחי, מאיר, ינון, שלי, ורד, יוסי, ניר חסון. משתתפים: איטה גנץ, אלדד פרדו. דני: פתח את הישיבה בשעה 19:10 התנגדויות הוגשו 35 התנגדויות

Top