חודש: פברואר 2017

עדכון בנושא מפגש דיירים מיום 14.2.2017 – במתנ"ס זיו  

 בתאריך 14 בפברואר התקיים מפגש דיירים במטרה להציג את התוכנית המעודכנת כפי שהופקדה להגשות הציבור, עקרונות להגשת התנגדויות המנהלת לסעיפים ספציפיים בתכנית ומענה לשאלות הדיירים על ידי הצוות המקצועי. במפגש השתתפו: האדריכלים קרלוס פרוס ודן קינן, השמאי רוני אפיק, היועצ"מ

Top