חודש: אוגוסט 2016

פרוטוקול ישיבת ועדת קהילה מיום 25.7.2016 – במתנ"ס זיו

נוכחים: אורי, נועה ואור מחברת מוריה. מימי, ינון ולר, צחי, עדו , איתמר, מאיר, שלי, אריאל. אורחים: אלדד פרדו, ויקטור (אבא של צור). רן מחברת אהוד תייר. עדו: פתח את הישיבה בשעה 20:35. אורי: עד עכשיו אספתי מידע מ-95 בעלי

Top