חודש: אוגוסט 2014

כנס בעלי דירות רח' הארזים 8-14 בתאריך 7 בספטמבר

בעלי דירות יקרים, אנו שמחים להזמין את בעלי הדירות לכנס במסגרת פרויקט הארזים להתחדשות עירונית (בינוי – פינוי – בינוי). בחודשים האחרונים פעלה המנהלת במישורים שונים על מנת לקדם את פרויקט הבינוי פינוי שלנו. הגענו לשלבים משמעותיים לקראת סיום והגשת התכנית, ובמקביל החל תהליך

עדכון סטאטוס הפרויקט – אוגוסט 2014

לבעלי הדירות שלום, למרות המצב המנהלת ממשיכה בקידום הפרויקט והתקיימו מספר ישיבות ופגישות חשובות בנושאים שעל הפרק. להלן סיכום קצר: האדריכל קרלוס פרוס עיריית ירושלים העבירה את הפרויקטים של התחדשות עירונית בעיר מידי הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) לידי חברת מוריה.

Top