חודש: ספטמבר 2013

הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית של דיירי הבניין אשר ברחוב הארזים

                                                 תאריך: _______________ לכבוד מר/גב' ___________ מרח' הארזים ______ בית הכרם, ירושלים א.ג.נ. הנדון: הודעה על כינוס

פרוטוקול מנהלת הארזים – 29.8.2013

נוכחים: יוסי תורג'מן, אביגיל ון קרפלד, חיים רוטנברג, דני שוקרון, ניר חסון, עדו רעם 1.      דני מעדכן: א. לאחר מספר דחיות שנבעו מסיבות בירוקרטיות תתכנס הועדה הבינמשרדית תתכנס ב-29.9, כדי לדון בין היתר בפרוייקט הארזים. ב.      האדריכל קרלוס פרוס ממשיך

Fancy Fruits Bei WEB.DE Games

Als Variante des beliebten „Drei in einer Reihe bietet dieses kostenlose Onlinegame jede Menge Spielspaß und einen hohen Suchtfaktor.

Top