חודש: יולי 2013

פרוטוקול ישיבת מנהלת הארזים – 17.7.2013

נוכחים: דני שוקרון, עדו רעם, חיים רוטנברג, איתמר אלבז, אביגיל ון קרפלד, ישראל ואיטה גנץ, ינון ולר. 1.      דניאל שוקרון עדכן את הנוכחים בנוגע לפגישה עם נציגי חברת החשמל שבקשו לבדוק אפשרות להשתלב בתכנון.  חברת חשמל מחזיקה בבעלות על מגרש  בקצה

Top