חודש: יוני 2013

פרוטוקול ישיבת מנהלת הארזים 19.6.2013

פרוטוקול ישיבת מנהלת הארזים 19.6.2013 נוכחים: יוסי תורג'מן, דודו טוויטו, חיים רוטנברג, דניאל שוקרון, אביגיל ון קרפלד, ניר חסון 1.      שוקרון נתן מספר עדכונים : ·         השבוע אמורה הייתה להתקיים ישיבה בועדה הבינמשרדית בנודע לפרוייקט. מדובר בישיבת מיון שני לקראת

הסבר מרתק לדרך בה ניתן יהיה לפתור את בעיית חלוקת הדירות החדשות

אני יודע שיש כאלו שמודאגים מהיום בו נצטרך לחלק בינינו את הדירות החדשות. החשש הוא מריבים וויכוחים בינינו לבין היזם ובינינו לבין עצמנו. אז בעניין זה אני רוצה לעדכן בשני דברים. ראשית להזכיר שבהסכם העקרונות של המנהלת נכתב מפורשות: "המנהלת

ישיבת מנהלת הארזים – 29.5.13 בשעה 21:00

נוכחים: יוסי תורג'מן, דודו טויטו, דני שוקרון, חיים רוטנברג, עידו רעם, ניר חסון, ינון ולר, ארול ורחל פקר, חיה גרביץ, ישראל גנץ, ורד אגמון, אביגיל ון-קרפלד, איתמר אלבז.           1.  דני מעדכן על המשך הדיונים ברשויות

Top