חודש: אפריל 2013

קצת סדר שיהיה פה

לנוכח בלבול בקרב בעלי הדירות אנחנו מבקשים להבהיר על מה צריך לחתום בשלב זה. כדי שנוכל להתקדם על כל בעל דירה לחתום על שלושה מסמכים: 1. הסכם העקרונות של המנהלת – ההסכם מאשר את העקרונות הכלליים לפיהם פועלת המנהלת ומגבה את כוחה להמשיך

Top