תוכנית הארזים

קבצי PDF של תוכנית הארזים:

207_04_SEKER

207_05_TREES

207_11_HALUKA

207_MEUSHAR

207_NIKUZ

1000182743_15 1000182743_500_0_1_1_1_14 207_01_BINUY

207_02_PITUAH

207_03_TNUA207_03_TNUA

207_02_PITUAH

207_01_BINUY

1000182743_500_0_1_1_1_14 1000182743_

15 207_NIKUZ

207_MEUSHAR 207_11_HALUKA 207_05_TREES

 

אפשר גם למצוא את כל פרטי התוכנית באתר רשות מקרקעי ישראל ולהקליד את מספר תוכנית: 101-0309914

 

תוכנית הארזים2https://espanolcialis.net/comprar-cialis-generico/>