פרוטוקול מנהלת הארזים – 29.8.2013

נוכחים: יוסי תורג'מן, אביגיל ון קרפלד, חיים רוטנברג, דני שוקרון, ניר חסון, עדו רעם
1.      דני מעדכן: א. לאחר מספר דחיות שנבעו מסיבות בירוקרטיות תתכנס הועדה הבינמשרדית תתכנס ב-29.9, כדי לדון בין היתר בפרוייקט הארזים.
ב.      האדריכל קרלוס פרוס ממשיך לקדם את התוכנית ועתה התאים אותה לדרישות מבע"ת (מבנה אחיד לתוכנית), זהו נוהל של משרד הפנים לסטנדרטים לתוכניות בנייה. במקרה של אישור הועדה הבינמשרדית מעריך פרוס כי בתוך 4 חודשים התוכנית תוכל לעבור את שלב תנאי הסף (שלב אישור ראשוני של אגפי העירייה השונים) ולאחר מכן להתחיל בתהליך הפקדת התוכנית.
ג.       בהמשך לדיון הקודם, אנשי חברת החשמל קיבלו מידע מקיף על הפרוייקט כדי שיבחנו האם החברה מצטרפת לפרויקט באמצעות מגרש התחמ"ש שליד בניין 8. אנו ממתינים לתשובת החברה.
2.      הדבר החשוב ביותר כרגע הוא הפיכת המנהלת לגוף רשמי. כזכור הוחלט על הקמת מנהלת על פי תקנון הבתים המשותפים (במתכונת של ועד בית רגיל). דני הציג למשתתפים את המסמכים שהכין היועץ המשפטי, עו"ד תירוש. המסמך הראשון הוא זימון רשמי לאסיפת דיירים והמסמך השני הוא תוספת לתקנון הבתים המשותפים שמתייחס לתפקידי מנהלת הארזים. במהלך הישיבה העירו החברים מספר הערות וביקשו לתקן מסר סעיפים בנספח. המסמכים הסופיים יועלו לאתר האינטרנט ויופצו בין כל בעלי הדירות.
3.      סוכם שעד ל-31.10.13 על כל אחד מהבניינים לקיים אסיפת דיירים שבמהלכה יקבעו נציגי הבניין למנהלת. סוכם על תאריכי האסיפות:
בניין 8 – האסיפה תיערך ב-20.10
בניין 10 – האסיפה תיערך ב-14.10
בניין 12 – האסיפה תיערך ב-17.10
בניין 14 – האסיפה תיערך ב-14.10
כל האסיפות יערכו בשעה 20:00 בבית הכנסת ברחוב התומר, אלא אם תבוא הודעה אחרת.
4.      בכל בניין תתלה ההזמנה לאסיפה בנוסף ישלחו הזמנות לכל כתובות המייל שברשות המנהלת ולמי שאין מייל ישלח לו מכתב בדואר רשום. ניתן לחייב את קופת ועד הבית על משלוח ההודעות.
5.      באסיפה ירשם פרוטוקול שבו יכתב מי הם הנציגים שנבחרו ותיעוד ההצבעה לאישור התקנון שעוסק בתפקידי וסמכויות המנהלת. לאחר דיון ולאור החשש מהשתתפות נמוכה בפגישות הוחלט להוסיף לנספח הערה כי בעל דירה שקיבל הודעה אך לא התייצב לפגישה יחשב במסכים מראש לכל החלטה שתתקבל.
6.      יש לציין כי על פי תקנון הבתים המשותפים הקוורום לאסיפה הינו השתתפות של בעלי מחצית הדירות לפחות, בעצמם או על ידי באי-כוח. במקרה של השתתפות נמוכה של בעלי הדירות, ימתינו נציגי הכניסה חצי שעה ולאחריה תתכנס הישיבה ותקבל החלטות בכל מספר דיירים. ישיבה זו תהיה חוקית בכל מספר של דיירים, שכן היא נחשבת ל"ישיבה שנייה".  
7.      לאחר האסיפות של הבניינים תפעל המנהלת לארגון אסיפה כללית של כל בעלי הדירות בפרוייקט ובהשתתפות נציגי הרשות לפיתוח ירושלים בכדי לעדכן את הדיירים בכל הנעשה ולבחון דרכים לקידום הפרוייקט.  
רשם: ניר חסון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*