פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 21.10.2017

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 21.10.2017– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת:  מימי, דני, עדו, מאיר.

משתתפים: רן אוהב ציון.

 

דני: פתח את הישיבה בשעה 20:20

 

  • סטאטוס תוכנית תב"ע

דני: בתאריך 27.6.17 הוועדה המחוזית אישרה פרסום למתן תוקף לאחר ביצוע התיקונים שקבעה הוועדה.

לאחר שמיעת התנגדויות הציבור ושלנו ביצע הצוות המקצועי תיקונים לפי דרישות הוועדה אשר לפני כחודש פורסמה ברשומות למתן תוקף. פרטים הופצו לחברי המנהלת ולאחר מכן לכל 154 בעלי הדירות באמצעות חוזר מספר 18.

הסטאטוס כיום הוא שניתנו ל-154 בעלי הדירות זכויות בניה חדשות כמפורט בתוכנית.

עם סיום שלב זה מתחיל שלב חדש אשר יכלול, בין השאר, בחירת צוות מקצועי (מנהל פרויקט, אדריכל, שמאי) אשר תפקידו המיידי הוא בניית 'ספר הבקשות להצעות' מיזמים.

 

  • סטאטוס התקשרויות

עדו: בחירת חברת ניהול – לאחר מו"מ ממושך קיבל צוות המו"מ ממשרד א. תייר הצעה מעודכנת.

עדו הקריא את עיקרי ההצעה (מצ"ב).

על פי החלטות מנהלת קודמות מאושרת ההצעה ואנו שמחים להמשיך ולעבוד עם משרד א. תייר בשלבים הבאים של הפרויקט עד לסיום שלב הבדק.

דני: בחירת שמאי –  בחודשים האחרונים התקיים מו"מ עם השמאי רוני אפיק כאשר היה חשוב לנו לקבל הצעה לסל שירותים מלא עם מחירים ידועים במקום הצעה פתוחה על בסיס שעתי.

רוני אפיק הינו שמאי ברמה גבוה מאד שסייע לנו רבות אולם מסתבר כי אסור לו לייצג את הפרויקט שלנו מול עיריית ירושלים בשל ניגוד עניינים כיוון שרוני נבחר לייצג את העירייה בנושא היטלי השבחה מול יזמים.

בשיחה שהתקיימה עם רוני בשבוע שעבר אישר רוני את העובדות.

בעבר הייתה הערכה כי הפרויקט יקבל פטור מלא מהיטל השבחה ולכן לא הייתה לעובדה זו משמעות, אולם עם השינויים שחלו במדיניות המדינה מתברר כי ניאלץ להתמודד עם הרשויות בנושא גובה היטל השבחה בהובלת שמאי מטעם הפרויקט.

לפיכך, עקרונות הצעתו המעודכנת של רוני מקובלים ומאושרים ע"י המנהלת אולם לא נוכל לאשרם עד אשר תסתיים בדיקת הנושא ע"י יו"ר המנהלת לגבי יכולת השמאי לייצג את הפרויקט מול הרשויות ויתכן ונאלץ לבחור שמאי אחר.

מאיר: מה לגבי מס שבח?

רן: הסביר בקצרה במה מדובר. הנושא טרם נבדק לעומק.

דני: נזדקק לייעוץ בנושא מיסוי בכלל ומס שבח בפרט בהמשך בהובלת היועץ המשפטי שלנו.

דני: קרלוס – קרלוס ממשיך להתקדם בהכנת מפרטי אדריכלות לספר בקשות להצעות מיזמים. יחד עם זאת קרלוס ביקש להתכנס לחשיבה  כיצד להימנע ממצב של מתח בין האדריכל המיצג את הדירים ומחויב להם, לבין היזם שמטבע הדברים ירצה שהאדריכל יהיה יותר קשוב אליו.

קרלוס הציע 3 חלופות : 1ביצוע תכנון מוקדם של קרלוס, ופיקוח על תכנון מפורט של היזם. 2 ביצוע פיקוח עליון אדריכלי בלבד. 3. תכנון מפורט מלא תוך יצירת חוזה מפורט מאוד מול היזם בנושא התכנון.

המנהלת חוזרת על החלטותיה הקודמות שאומרות שאנו מעוניינים שקרלוס יבצע עבודה מלאה.

דני ישוחח עם קרלוס בימים הקרובים לשמוע על החלטתו.

 

  • היטל השבחה

דני: עדכן כי הסמכות להחלטה על פטור מלא או חלקי נתון בידי משרד הפנים בשיתוף הוועדה לשמאות של משרד השיכון.

דני סקר את התפתחות הנושא בשנים האחרונות.

נעשו פניות פורמאליות ולא פורמאליות לראש העיר. הוסבר לנו שהחישוב של היטל השבחה מתבצע בשלב הגשת בקשה להיתר בניה ולא כעת, סביר להניח שבמידה ויוטל היטל השבחה, בניגוד להצהרות ראש העיר על פטור מלא, יהיו מאבקים על גובה ההיטל אשר ישפיע על התמורה של היזם לבעלי הדירות.

הבעיה שיש חוסר וודאות ויזמים יתקשו להגיש הצעה מפורטת, מדויקת, סופית ומחייבת.

 

  • בחירת חברה יזמית

עדו:  היועץ המשפטי קיבל 18 שאלונים מתוכם של 12 חברות יזמיות.

דני: נכין רשימת פרמטרים בסיוע הצוות המקצועי למיון הפניות. החברים מוזמנים להצטרף לתהליך.

ננסה להתמקד בחמש או שש חברות להן נציע לרכוש את ספר הבקשה להצעה לפרויקט.

 

הישיבה ננעלה.

 

 

 

נרשם ונערך ע"י עדו רעם

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*