פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 20.6.2017– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת: איתמר, מימי, דני, עדו, צחי, מאיר, ורד

משתתפים: עו"ד שגיא תירוש

דני: פתח את הישיבה בשעה 18:45

  • סטאטוס וועדה מחוזית

דני: הועדה שמעה 30 התנגדויות לתוכנית שלנו.

3 ציבוריות (קק"ל, חברת רותם גז ועיריית ירושלים) והשאר של תושבי השכונה ושכונת יפה נוף.

עקב עומס עבודה של הוועדה הצפי הוא שרק בתחילת חודש יולי היא תפרסם את החלטותיה.

צפוי כי הוועדה תאשר את התוכנית בתנאים אשר יחייבו את האדריכל וצוות היועצים לבצע שינויים ולעבוד מול הרפרנט בוועדה המחוזית עד לאישור ביצוע ההנחיות.

בסיום תקופה זו יו"ר הוועדה חותמת על התוכנית והיא מפורסמת ברשומות.

מציין כי מצפה לקבל אישור בכתב לפטור מהיטל השבחה מעיריית ירושלים.

  • התקשרות עם רוני אפיק

עדו עדכן כי התקיימה ישיבת מו"מ עם רוני ואנו ממתינים להצעה מעודכנת.

  • התקשרות עם משרד א. תייר

עדו עדכן כי התקבלה הצעה מעודכנת.

בהצעה 3 חלקים:

  • שלב הכנת המכרז וליווי תהליך בחירת יזם.
  • שלב ליווי תכנון מפורט.
  • פיקוח על בניית 154 דירות הדיירים בלבד.

התקיים דיון בעקרונות הצעה והועלו השגות רבות כגון כיצד ניתן לפקח רק על חלק מהדירות? מי יפקח על בניית תשתיות? כיצד תוסדר העבודה עם הפיקוח של יתר חלקי הפרויקט?

חשוב לנו לקבל שירותי פיקוח מלאים.

המנהלת תיבחן אפשרות פניה לקבלת הצעות נוספות וצוות המו"מ מתבקש לחזור לחברת א. תייר ולהציג את השגות המנהלת להצעה.

ד. התקשרות עם חברת מוריה

דני: הצעת המנהלת נדחתה ע"י חברת מוריה כך שעם סיום שלב התב"ע וקבלת מתן תוקף יסתיים תפקידה של חברת מוריה.

ה. תהליך בחירת יזם

עדו: הוצג השאלון המעודכן שגובש לאחר קבלת הערות.

דני: התהליך יהיה ארוך אולם עלינו להתחיל אותו כעת במקביל לתהליך מתן תוקף שיסתיים בעוד כ-3-4 חודשים.

השאלון הינו פניה לטובת מיון ראשוני של יזמים פוטנציאלים לפרוייקט.

המנהלת מאשרת את השאלון בכפוף לתוספת הבהרה כי על היזמים לעמוד בשלב הפניה בקשר עם היועצ"מ של המנהלת. הדבר נועד בכדי שלא ינסו יזמים לפנות לדירים  ישירות  או חברי מנהלת, דבר שעלול לגרום בעיות בתהליך ובניהול המו"מ עם יזמים.

לאחר סדרה של מיון  ובדיקת התשובות המנהלת תחליט לאיזה יזם תהיה זכות לרכוש את ספר המכרז ולהציע הצעות.

מפורטות.

ו. רשימת חברות

דני: הציג 3 סוגי חברות שיכולות להתאים לפרויקט ופרט את המאפיינים העיקריים לפעולתן על היתרונות והחסרונות.

  • חברות גדולות מאד (ציבוריות) – כדוגמא: אשטרום, אפריקה ישראל, מנרב אלקטרה.
  • חברות גדולות (רובן ציבוריות).
  • חברות בוטיק (רובן פרטיות).

נבנה תמהיל של חברות משלושת הסוגים, נלמד את התשובות ונחליט כיצד להתקדם ולמי נאפשר לרכוש את ספר ה'מכרז'.

ז. הסכם דייר יזמים

א. על מנת לוודא שכל הקבוצה מחויבת לתהליך ולהחלטות שיתקבלו המנהלת תקדם במקביל את טיוטת הסכם דייר מול יזם.

ב. טיוטת ההסכם תועבר לעיון ומשוב מכל 154 בעלי הנכסים, נקיים כנס הסברה בעניין ונשיב לכל השאילתות וההערות.

ג. בסיום שלב זה תהיה הפעימה הראשונה שבה תתבקש הקבוצה לאשר טיוטת ההסכם.

ד. לקראת סיום המו"מ עם היזם שייבחר, המנהלת תביא שוב לאישור את ההסכם שסוכם עמו לפני חתימה מולו והודעה על בחירתו.

ה. עם אישור ההסכם הסופי ע"י הקבוצה, יקבל היזם הודעת זכיה מהמנהלת ויערך עפ"י לו"ז ההסכם וסדרת פעולותיו להחתים באופן פרטני את בעלי הדירות, ולהתחיל ללא דיחוי בתהליך הוצאת היתריי בניה.

שגיא עדכן לגבי תקנות החוק בנושא היטלי השבחה. לאור בדיקות ראשונות שנעשו בעניין ע"י דני, נדרש לבדוק בטרם מו"מ עם יזמים מה סטטוס היטל השבחה בפרויקט. שגיא ודני ייבדקו זאת בהקדם עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה.

 ח. פניה לחברות יזמיות

אושר ליועצ"מ לפנות בשלב ראשון באמצעות השאלון שאושר במנהלת לחברות שלהלן:

תדהר, מנרב, י.ח. דמרי, אשדר, אזורים, אלקטרה בניה, קבוצת כנען.

תתבצע פניה לחברות נוספות בהמשך.

כל חבר מנהלת מוזמן להציע חברות נוספות, במהלך השבועיים הקרובים, לאחר מכן באופן עקרוני לא יתאפשר תוספת לרשימה למעט מקרים חריגים שיאושרו בצוות המו"מ בראשות היו"ר, שכן אחרת אין לדבר סוף.

הישיבה ננעלה.

 

 

נרשם ונערך ע"י עדו רעם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*