פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 2.4.2017

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 2.4.2017– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת: איתמר, ישראל גנץ, מימי, דני, עדו, צחי, מאיר, ינון, שלי, ורד, יוסי, ניר חסון.

משתתפים: איטה גנץ, אלדד פרדו.

דני: פתח את הישיבה בשעה 19:10

 • התנגדויות

הוגשו 35 התנגדויות לתוכנית שלנו שחלקן חופפות שזו כמות לא גדולה ביחס לתכנית כזו.

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה של הצוות המקצועי במשרדי א. תייר בהשתתפות האדריכל, השמאי, יועץ התנועה, יועץ נוף,  מנהל הפרויקט ואחרים על מנת ללמוד את ההתנגדויות ולהכין תשובות לכולן.

חשוב להדגיש כי אנו מתייחסים לכל ההתנגדויות ברצינות ולא מקלים ראש באף לא אחת.

ההתנגדויות מחולקות ל-3 קבוצות:

 1. התנגדויות של מוסדות – רותם גז וקק"ל.
 2. התנגדויות של אזרחים שגרים בשכונה ובסביבה.
 3. התנגדות עצמית של המנהלת.

לישיבה זומנו כל מי שהגיש התנגדות מתוך כוונה ללבן את נושא ההתנגדות ולהגיע להסכמות. רק 2 לא הגיעו ועם המוסדיים שוחחו טלפונית.

מעדכן כי התברר שכ-20 התנגדויות הוגשו באמצעות המנהל הקהילתי לעירייה.

בתהליך ההתייחסות להתנגדויות יש 2 שלבים – שלב ראשון בוועדה המקומית אשר שומעת את המתנגדים ומגישה את המלצותיה לוועדה המחוזית. שלב שני בוועדה המחוזית.

סקירת ההתנגדויות –

 1. רותם גז טבעי – חברה זכיינית לאספקת גז טבעי לירושלים ביקשה להציב בתחום קו כחול מתקן לטיפול בלחצים בצנרת גז ולפרוס תשתית לאספקת גז לבניינים. אנו מתנגדים לבקשה ואנו מצפים שהעירייה תדאג לפתרון בשטח ציבורי לצורך בניית חווה להשוואת לחצים ומרכזי אנרגיה כלל שכונתיים ללא פגיעה בשצ"פ.  אנו מבקשים כי יתאפשר לחבר את הבתים לאספקת גז טבעי. בשלב זה אין לחברה נתונים, תסקיר ודוחו"ת איכות סביבה לקידום בקשתה.
 2. קק"ל – נטען כי הבינוי יוסיף מי נגר מהבניינים שעלול לסכן את העצים ביער ירושלים. סוכם כי יקדחו בשצ"פ מספר חורים אשר ימולאו חצץ בקוטר שייקבע בשלב התכנון המפורט/מתקנים לצורך החדרת מי נגר.
 3. התנגדות עצמית
 • מתנגדים למעבר להולכי רגל בין הבניינים.
 • מתנגדים להנמכת הפרויקט ב-1 מטר. יש פתרונות אחרים לעצים בוגרים.
 • מתנגדים לאופציה של העיריה לבנות מעל גני הילדים קומה לצרכי תרבות פנאי וספורט.
 • מתנגדים להחלטה להקצות 20% מיח"ד לדירות קטנות (עד 80 מ"ר) כיוון שמקטינים ליזם מרחב תמרון בתכנון אופטימלי לשיווק דירות.
 • מתנגדים לדרישה ל-2 כניסות בלבד לחניון. מבקשים 4 כניסות, אחת לכל חלקה, להקטנת תלות בין החלקות. כל חלקה עם זכויות עצמאיות משלה.
 • מתנגדים למגבלה של 5% בגמישות לניוד זכויות בתוך החלקות.
 1. התנגדויות הציבור
 • פגיעה באיכות החיים בזמן הבניה. סבירות גבוהה שתדחה.
 • תשלום דמי השבחה לבניין הארזים 16 – לא רלוונטי.
 • גובה בניינים – לאור הצורך לעמוד בתקן 21 ועל מנת שהתוכנית תהיה כלכלית התחשיב מחייב בניינים בגובה של התוכנית.
 • תנועה – שכנים טוענים להגדלה והכבדה בנפח התנועה ברחוב הארזים. יש בנספחים תחשיבים ותשובות טובות לטענות על סמך מדידות שבוצעו בשטח. להערכתנו מצבינו טוב ביחס לתקן.
 • צל של הבניינים על השצ"פ – בקיץ יתרון בהצללה בחורף זה פחות מפריע.
 • אלדד אספיר- חברינו במנהלת לא הגיע לישיבה למרות שהוזמן, הגיש תחשיבים בנושא איזון ואופן חלוקת השטחים בין החלקות. לא הובנו התחשיבים אולם השמאי בכל מקרה יגיש התייחסות.

חשוב לדעת כי הוועדה מבקשת מהרפרנטים המקצועיים שלה לבדוק טענות ותחשיבים ולתת תשובות לטענות.

בתאריך 26 לאפריל צפוי להתקיים דיון בוועדה המקומית בו תינתן הזדמנות למתנגדים להציג את טענותיהם. הוועדה תדון ותמליץ לוועדה המחוזית אשר צפויה להתכנס במחצית הראשונה של חודש מאי.

לאחר שנקבל את החלטות הוועדה המחוזית נדע איפה אנו עומדים ומה נדרש לתקן בתוכנית על מנת לקבל 'מתן תוקף'.

 • התקשרות עם רוני אפיק

עדו עדכן כי התקיימה ישיבת מו"מ עם רוני ואנו ממתינים להצעה מעודכנת.

 • התקשרות עם משרד א. תייר

עדו עדכן כי התקבלה הצעה מעודכנת. הוגשה רשימה של הערות והתייחסויות.

מתוכננת ישיבת עבודה של צוות המו"מ עם א. תייר בשבוע הבא.

2 ההתקשרויות יוכנסו ל'ספר המכרז' כתנאי להתקשרות עם יזם זוכה.

 • התקשרות עם חברת מוריה

דני: בסיום שלב התב"ע יסתיים גם תפקידה של חברת מוריה.

חברת מוריה הציעה להמשיך וללוות את הפרויקט. תחילה הציעה לנהל את כל הביצוע עד לאכלוס.

בהמשך התמקדה ההצעה בליווי המנהלת כמעטפת ייצוגית, ליווי הנושא הקהילתי ושירותי נאמנות לבעלי המקצוע שבחרה המנהלת (חברת ניהול, אדריכל שמאי, יועצ"מ) וכן ניהול ההליך לבחירת יזם.

דני הקריא את הצעת חברת מוריה.

ינון: תומך בחלק מהצעות מוריה.

ורד: יש נראות טובה יותר לנאמנות של כסף בידיים של גוף ציבורי.

דני: הצעת מוריה במתכונת החדשה עמדה על 5,000 ₪ ליח"ד קיימות (154) + מע"מ.

הועלתה הצעה של 1,500 ₪ + מע"מ לטובת ליווי חברתי של עו"ס בהיקף של 2,000 שעות לפחות עם עדיפות לעו"ס מבוגרת ליצירת קשר טוב עם האוכלוסייה בפרויקט (למשל גמלאית של העירייה), שירותי נאמנות וליווי כלל של המנהלת.

ניר: יש לברר כיצד משרד א. תייר רוצה לעבוד עם חברת מוריה.

דני: תועבר טיוטת הצעה להערות החברים.

 • תהליך בחירת יזם

עדו: חובר שאלון שהוגש להערות החברים בישיבה הלפני אחרונה.

יופץ עותק עדכני להתייחסות החברים עד לתום חג הפסח.

לאחר החג יופץ השאלון לחברות אשר יש להן פוטנציאל ויכולת פיננסית לבצע את הפרויקט.

לאחר בדיקת התשובות המנהלת תחליט לאיזה יזם תהיה זכות לרכוש את ספר המכרז ולהציע הצעות.

מההצעות שיתקבלו יבחרו 2-3 הצעות שיעלו לגמר להתמחרות סופית.

 

לסיום עדו ודני מעדכנים לגבי הרצאתה של מומחית לבניה ירוקה אשר תוזמן לישיבה הבאה.

 

הישיבה ננעלה.

 

 

 

נרשם ונערך ע"י עדו רעם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*