מסמכים: הסכם דייר-יזם ומפרט טכני

הסכם דייר – יזם

https://drive.google.com/file/d/1xrn_SwVvLABc5TB4ZFwZ902-ygEIEFqd/view?usp=sharing

(כדי לפתוח את הקובץ תתבקשו להכניס את הסיסמא שקיבלתם במייל).

 

מפרט טכני

https://drive.google.com/file/d/1Ih3Naay6tPKkj90vvTRnetEOIFjNgRON/view?usp=sharing