כרטיס דייר במתחם

מנהלת הארזיםהתחדשות עירונית

 

כרטיס דייר במתחם

להורדה

(לשימוש פנימי ולמעקב)

 

  1. פרטי בעל הזכויות בדירה מדירות המתחם:

 

שם משפחה שם פרטי מספר  ת"ז % בעלות כתובת מגורים נוכחית
         
         
         

 

  1. פרטי איש קשר לעניין פרויקט פינוי בינוי:

 

שם טלפון נייד E @Mail
       

 

  1. נתוני הדירה:
דירה מס' בניין מס' כניסה קומה מספר

חדרים

שטח במ"ר * תוספות בניה/ הצמדות הערות
               
               

*ע"פ חשבון הארנונה

  1. משכנתא ו/או שיעבודים:

א. לבנק: _______________

ב. שיעבוד אחר/ עיקול/ התחייבות: ___________________________________________________

ג. האם נמסר ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת אדם או גורם כלשהו מטעמך בקשר עם הדירה?   לא / כן

ד. אם כן, פרט למי ולאיזו מטרה: ____________________________________________________

 

ה. האם בבעלותך דירה נוספת במתחם? לא / כן – הוסף פרטים לטבלה 3 לעיל.

ו. האם בבעלותך (או בבעלות בן/בת זוגך) דירה נוספת (באופן כללי)? לא / כן

ז. האם הדירה התקבלה בירושה/ לפי צוואה? לא / כן – האם בוצעה העברת זכויות ע"פ צו הירושה/צו קיום

ח. צוואה צו ירושה לא / כן – נא לצרף העתק.

ט. האם הדירה מושכרת?  לא / כן – מתי צפוי הסכם השכירות הנוכחי להסתיים? ___20/____/____

 

נא לצרף:

  1. נסח רישום טאבו מעודכן של הדירה; אפשר להזמין באינטרנט באתר דואר ישראל ולשכת רישום מקרקעין
  2. צילומי ת.ז. של בעלי הזכויות הרשומים;
  3. העתק חשבון ארנונה אחרון עדיף מהשנה האחרונה;
  4. העתק הסכם שכירות בתוקף;

 

את הטופס המלא בצירוף המסמכים, נא להעביר לתיבת הדואר האלקטרוני של המנהלת:

haarazim@gmail.com  או לפקס 02-6516100

לשאלות: עו"ד שגיא תירוש בדוא"ל    sagi@ksslaw.co.il

 

מסמך/גיליון זה נערך ע"י היועץ המשפטי למנהלת, ישמש כבסיס נתונים לקידום שלבי הפרויקט ויישמר כמסמך פנימי.essay plagiarism checker

The escort services provided in Dubai is a luxurious experience that is available for residents and visitors alike. These ladies are highly discrete and offer a top-quality service. This is an trip that many travelers do not have the privilege of having in Dubai. This article will supply you with the information you require to be able to make an informed escort in dubai option for your travel. If you choose to utilize an escort, you'll know what you can do to get the most of it.

There are many advantages to employing an escort for Dubai. They are well-trained in various massage techniques , and also have extensive experience. They are able to perform a variety of massages including body to body massages, such as Swedish or Tantra massages. Some of these services will provide erotic massages to your hotel. This is another great incentive to employ an escort within Dubai.

By using an independent directory and a free directory, it's easy to discover an escort business located in Dubai. The girls listed have pictures and descriptions . They can also be reached via a highlighted phone number or by text. They're willing to speak about their experience with you and can negotiate prices. You can choose from an sexual sex that is analytic, BDSM, or any other service that is sexually oriented. Apart from providing excellent services, an experienced escort company will keep your information private and confidential.