כרטיס דייר במתחם

מנהלת הארזיםהתחדשות עירונית

 

כרטיס דייר במתחם

להורדה

(לשימוש פנימי ולמעקב)

 

  1. פרטי בעל הזכויות בדירה מדירות המתחם:

 

שם משפחה שם פרטי מספר  ת"ז % בעלות כתובת מגורים נוכחית
         
         
         

 

  1. פרטי איש קשר לעניין פרויקט פינוי בינוי:

 

שם טלפון נייד E @Mail
       

 

  1. נתוני הדירה:
דירה מס' בניין מס' כניסה קומה מספר

חדרים

שטח במ"ר * תוספות בניה/ הצמדות הערות
               
               

*ע"פ חשבון הארנונה

  1. משכנתא ו/או שיעבודים:

א. לבנק: _______________

ב. שיעבוד אחר/ עיקול/ התחייבות: ___________________________________________________

ג. האם נמסר ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת אדם או גורם כלשהו מטעמך בקשר עם הדירה?   לא / כן

ד. אם כן, פרט למי ולאיזו מטרה: ____________________________________________________

 

ה. האם בבעלותך דירה נוספת במתחם? לא / כן – הוסף פרטים לטבלה 3 לעיל.

ו. האם בבעלותך (או בבעלות בן/בת זוגך) דירה נוספת (באופן כללי)? לא / כן

ז. האם הדירה התקבלה בירושה/ לפי צוואה? לא / כן – האם בוצעה העברת זכויות ע"פ צו הירושה/צו קיום

ח. צוואה צו ירושה לא / כן – נא לצרף העתק.

ט. האם הדירה מושכרת?  לא / כן – מתי צפוי הסכם השכירות הנוכחי להסתיים? ___20/____/____

 

נא לצרף:

  1. נסח רישום טאבו מעודכן של הדירה; אפשר להזמין באינטרנט באתר דואר ישראל ולשכת רישום מקרקעין
  2. צילומי ת.ז. של בעלי הזכויות הרשומים;
  3. העתק חשבון ארנונה אחרון עדיף מהשנה האחרונה;
  4. העתק הסכם שכירות בתוקף;

 

את הטופס המלא בצירוף המסמכים, נא להעביר לתיבת הדואר האלקטרוני של המנהלת:

haarazim@gmail.com  או לפקס 02-6516100

לשאלות: עו"ד שגיא תירוש בדוא"ל    sagi@ksslaw.co.il

 

מסמך/גיליון זה נערך ע"י היועץ המשפטי למנהלת, ישמש כבסיס נתונים לקידום שלבי הפרויקט ויישמר כמסמך פנימי.essay plagiarism checker