ישיבת מנהלת הארזים – 29.5.13 בשעה 21:00


נוכחים: יוסי תורג'מן, דודו טויטו, דני שוקרון, חיים רוטנברג, עידו רעם, ניר חסון, ינון ולר, ארול ורחל פקר, חיה גרביץ, ישראל גנץ, ורד אגמון, אביגיל ון-קרפלד, איתמר אלבז.

          1.  דני מעדכן על המשך הדיונים ברשויות בנוגע לפרוייקט.
א.      נערכה ישיבה בראשות מהנדס העיר, האדריכל שלמה אשכול והממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית, האדריכלית דלית זילבר. בפרוטוקול הדיון נכתב כי הפרוייקט "נראה ראוי ומתאים במרחב העירוני הסובב והן בנפחי הבינוי ומתכננת המחוז תומכת בקידום התוכנית על פי העקרונות המוצעים".
בהמשך הדיון נדרשים המתכננים לבחון מספר נושאים, כגון היבטים חברתיים ותחבורתיים.
דני: "זה המשך התהליך שאנחנו מזהים מתחילת הדרך שהתוכנית עוברת חלק ללא אמירה עקרונית שיש כאן בעיות. זה קשור לשני דברים – לעובדה שהתארגנו ולעבודה המצויינת של האדריכל קרלוס פרוס והשמאי".
ב.      נערכה ישיבה בה השתתפו עמית פוני מהרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) והממונה על פרויקטים של פינוי – בינוי במשרד השיכון אשר ביקשה לבחון את האפשרות להגדיל את מספר הדירות מ-401 ל-420-430. משרד השיכון ששם את הכסף הוא בעל אינטרס להגדלת מספר יחידות הדיור. לרשות המקומית, יש תפיסה אורבנית כוללת והיא רוצה לרוב תוכנית עם נפחי בינוי צנועים יותר.
ג.       ב-15 ביוני תועלה התוכנית למיון שני במשרד השיכון.
לקראת המיון הוכנו מסמכים רבים כולל חוות דעת של יועץ תנועה ונספח איכות סביבה. 

2. התפתחות חשובה: קיבלנו הבטחה בעל פה, שעדיין לא מגובה בכתב שאם נעבור את המיון השני, משרד הבינוי והישכון יעמיד לרשותנו את התקציב למימון הגשת התוכניות. אופן המימון יכול להיות דרך העירייה או דרך הרשות לפיתוח ירושלים. לדבר הזה יש משמעות רבה בסוגייה עליה דנו ארוכות בשבוע שעבר – מועד ההיתקשרות עם היזם.

ינון: זה חוסך את ההתלבטות של הישיבה הקודמת.
דני: אנחנו נכנסים לשלבי תכנון מפורטים, הרבה יועצים מסוגים שונים שמי שאמור לנצח עליהם זה האדריכל. זה עלויות של הרבה מאוד כסף. 1.5 – 2 מיליון. תכנון לביצוע עוד כמה מיליונים. התלבטנו כאן האם זה השלב הנכון להתקשר עם יזם כזה או אחר שיהיה מוכן לממן את התכנון. לחילופין עלתה עוד הצעה לבדוק אם משרד האדריכלים מוכן לקחת איתו תמורת נוסחה של תגמול עתידי. במהלך הזה ההתלבטות הזו הוסרה או מתגמדת מאוד. כי אם המדינה שמה את התקציב או לפחות את החלק הארי. נוכל לנהל בנחת את כל התהליך לבחירת חברה מבצעת או חברה יזמית. להגדיר פרמרים. זה נותן לנו את האוויר.
אבל הייתי אומר יותר מזה , אחד הדברים ששמנו לעצמנו להוביל את התהליך הזה היה חשוב שננסה כמה שניתן להשאיר את תהליך התכנון כמה שיותר בידיים שלנו או לפחות עם מעורבות משמעותית. נכון לרגע זה האנשים של התכנון הם אנשים שאנחנו הבאנו. יש הסכמה ש להעירייה שאותו צוות הוא זה שימשיך.
דודו : אבל מי ינהל את הכסף הזה?
דני:  מי שינהל את הכסף זה הרל"י, הרשות לפיתוח ירושלים.
איתמר:  האם זה יגזול מאיתנו את השיניים למו"מ בעתיד?
דני : לא. הדבר הובהר שבקטע של המו"מ הרל"י כבר לא תהיה בתוך התמונה. יכול להיות שהם ילוו.
חסון: ברור שבכל מקרה תהליך בחירת היזם והיקשרות איתו הוא תהליך ארוך שכולל – קביעת קריטריונים, איתור יזמים, קבלת הצעות, מיון ההצעות, מו"מ וחתימה. החתימה יכולה להיעשות, כמובן, רק אחרי שהמנהלת תהפוך לגוף משפטי שמסוגל לחתום מול יזם. כל זה יכול לארוך חודשים ארוכים שללא תקציב ממשלתי יביאו לעיכוב רב בקידום התוכנית. במקרה שהאדריכל מסכים (וכך נראה) להמשיך באופן רציף בעבודתו בתמורה להבטחה בכתב למימון ממשרד השיכון (גם ללא המימון בפועל, שכרוך בהליך בירוקרטי מסוים), אז ברור שאנחנו חוסכים כך זמן יקר. את הזמן הזה יש לנצל להתקדמות בתהליך איתור ומיון החברות היזמיות כך שבעוד שנה נגיע למצב שביד אחת יש לנו תוכניות מפורטות וביד השנייה יש לנו יזם.
ארול: אם כל בעלי הבתים היו שמים כל אחד 20,000 שקל היה הרבה יותר טוב. המצב הכי נכון הוא שהיזם יהיה בפרויקט כמה שיותר מאוחר ואם מישהו נותן כסף ניקח אותו.
דני: ככל שנבוא לחברות עם המוצר המוגמר זה טוב יותר, כך הן מקבלות ודאות.
החלטה סופית תתקבל לאחר המיון השני.
                    3. הסדרת התקשרות עם בעלי המקצוע
דודו העלה את נושא הסדרת התקשרות עם בעלי המקצוע: יש הרבה מה להסדיר. אני רוצה שניישר קו עם כל בעלי המקצוע. שיסכמו את שעות משרד שעשו לפרויקט. כדי שיגידו אח"כ מה הם עשו. שיוציאו לנו מסמך, שישמר אצלנו ואצלם kamagra online apotheke.
דני: אין לי בעיה שיעשו דוח חיתוך מצב. אני חושב שזה ראוי שזה יהיה מגובה בהתארגנות פורמלית.
ארול: אני באותו מקצוע, הרבה אדריכלים עושים את זה . אתה עובד, יוצא פרויקט טוב לא יצא גם כן טוב. הם עד עכשיו לא ביקשו שום דבר.
אביגיל: זה דווקא יכול ליצור מצב שבו אנחנו מתחייבים לשלם להם בעתיד.
דני: אני מציע הצעת ביניים, אולי משפטית זה יוצר איזו זיקה. חייבים שתהיה לנו גם הכרת הטוב. תתעדו את השלבים. אל תגישו את זה למנהלת. תתעדו את השלבים.
דני יבקש מהאדריכל והיועצים השונים לסכם ולתעד את העבודה שהושקעה בפרויקט עד כה.

4. נושא ההתגבשות המשפטית.

דני: "אנחנו חייבים להתכנס למסגרת פורמלית. היועץ המשפטי הציע להיכנס תחת תקנון ועדי הבתים המשותפים. צריך להבהיר לקהילה מה אנחנו הולכים לעשות. צריך שיהיה ברור שלמנהלת הזו יהיו סמכויות ויהיו תפקידים.
אביגיל: לישות הזו יש אחריות. האחריות היא אחריות אישית על כך אחד שהוא חבר וזו אחריות כבירה.
עלו שאלות האם ההתארגנות תהיה על בסיס כל כניסה או כל בניין ומה עושים עם בעלי בתים שלא נמצאים בארץ.
סוכם שיש להעלות את השאלות מול היועץ המשפטי.
דני יעביר מסמכים שכבר הוכנו על ידי העו"ד שמסדירים את הנושא, בישיבה הבאה ידונו המסמכים.
ברור שכיום זו אחת המטרות הדחופות ביותר של המנהלת.
      
     5. ההחתמות על הטפסים של משרד השיכון
בשבועות האחרונים הקדיש עדו רעם מאמצים גדולים מאוד לקידום ההחתמות והמנהלת מודה לו על כך.
עדו הציג את נתוני ההחתמות. בסך הכל ישנם כ-105 חותמים מתוך 154 דירות, שהם כ-70 אחוזים. ישנם עוד מספר טפסים שנאספו בידי נציגי הכניסות ולא הועברו עדיין לידי עדו.
החוסרים העיקריים הם בבניין 8 – 9 חתומים מתוך 31. אך כמעט בכל כניסה עדיין יש אנשים שלא חתמו.
עדו הסביר על הקשיים באיסוף החתימות – בין היתר אנשים שנפטרו והדירה עברה לידי מספר יורשים, אנשים שנמצאים בחו"ל, דירות שמנוהלות בידי עורכי דין ועוד.
     עדו: "אני חושב שמחובתנו להגיע לכל אחד מ-154 הדיירים. לכל דייר יש זכות לדעת מה קורה בנכס שלו." סוכם שנציגי הכניסות יעשו מאמצים להמשיך ולהחתים את האנשים. תעשה פנייה נוספת גם למי שסירב לחתום מסיבה כלשהי. עם זאת יש לציין שעד היום לא נמסר על התנגדות עקרונית לתוכנית. 
      6. הישיבה הבאה תיערך ביום רביעי ה-12.6 בשעה 21:00 בבית הכנסת ברחוב התומר
סוכם שהחל מהפגישה הבאה ידאגו החברים להבאת כיבוד קל.
רשם: ניר חסון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*