כנס הדיירים יוני 2018

בין ה-11 ל-14 ביוני ערכה מנהלת הארזים שני כנסים לבעלי הדירות כדי לעדכן אותם על התקדמות התוכנית. בשני הכנסים נטלו חלק כ-120 משתתפים. כאן תמצאו את המצגות שהציגו אנשי המקצוע וחומרים נוספים מתוך הכנסים. מנהלת הארזים מבקשת להודות ליועצים – האדריכל קרלוס פרוס, היועץ המשפטי, עו"ד שגיא תירוש, יניב גוב ארי השמאי ורן אוהב ציון, מנהל הפרוייקט, על הזמן שהקדישו להכנות, פגישות התיאום וההשתתפות בכנסים.

המצגת של האדריכל קרלוס פרוס: Presentation27 אדריכל

המצגת של עו"ד שגיא תירוש: מצגת יועץ משפטי

המצגת של השמאי יניב גור ארי: מצגת שמאי – כנס הארזים 11 יוני 2018

טבלת נתוני שמאי לדירות – קובץ סגור, סיסמא נשלחה לדיירים במייל בתוך חוזר מספר 21: https://drive.google.com/file/d/196S6hj6QcCoqebfZYOD6FwvIPpdKQ5nB/view?usp=sharing

שאלון מנהלת הארזים ליזמים: שאלון ליזם

20180614_190939 20180614_194858