חברי המנהלת

נציגי בנין 8

ינון ולר
050-7236142
yinon.weller@gmail.com

 

מאיר לוי
 ראש גף גיאוגרפיה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
miroace@walla.co.il

נציגי בנין 10

יוסי תורג'מן
yositoor@gmail.com
דני שוקרון  יו"ר המנהלת
מזכיר החברה לפיתוח הרובע היהודי
chodaniel4@gmail.com

נציגי בניין 12

עדו רעם, מזכיר המנהלת
עובד משרד החוץ:
057-9221665
idoraam1@012.net.il
איתמר אלבז
itamar@inn.co.il

נציגי בניין 14

אלדד אספיר
עוסק בהנדסה ומדידות:
 eldadaspir@gmail.com
מימי שחם
עובדת יד יצחק בן צבי ועוסקת בידיעת הארץ:
mimi.ehud@gmail.com
ורד אגמון
Top