חודש: יוני 2018

How you can Setup A Vpn Web server

In this information, you can master step-by-step how you can set up a Server in Microsoft windows 7 having a built-in tool, which is going to execute a great job if you happen to be the kind of individual that

How you can Setup A Vpn Hardware

In this kind of information, you'll find out step-by-step the right way to set up a Server in Microsoft windows 7 having a built-in software, which is going to perform wonderful job if you happen to be the kind of

The right way to Setup A Vpn Server

In this kind of short training, you will learn step-by-step how to produce a VPN server in Microsoft windows 7 with a built-in device, which definitely will perform a great job if you happen to be the kind of person

The right way to Setup A Vpn Server

In this course, you may master step-by-step tips on how to make a VPN server in Home windows 7 with a built-in application, which will certainly execute a wonderful job if you happen to be the kind of person who

Tips on how to Setup A Vpn Machine

In this short training, you'd master step-by-step how you can generate a Server in Glass windows 7 which has a built-in program, which is going to do a great job if you are the kind of person that is constantly

Ways to Setup A Vpn Hardware

In this kind of training, likely to study step-by-step how you can develop a VPN server in Windows 7 having a built-in application, which should perform wonderful job if you happen to be the kind of person who is often

The right way to Setup A Vpn Server

In this tutorial, you will uncover step-by-step how you can develop a Server in Windows 7 with a built-in software, which should perform superb job if you are the kind of individual that is definitely traveling to unique places, age.

How To Setup A Vpn Storage space

In this kind of short training, you'd master step-by-step tips on how to build a VPN server in Glass windows 7 using a built-in tool, which should perform a superb job if you happen to be the kind of person

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 7.6.2018 – שנערכה בבית משפחת שוקרון

חברי מנהלת: מימי, דני, עדו, צחי, ישראל, אריאל, ורד, שלי, מאיר לוי, ינון משתתפים: איטה גנץ, חיה וויקטור צור דני: פתח את הישיבה בשעה 19:40 א. תהליך בחירת יזם דני:  סיימנו סבב פגישות היכרות עם חברות יזמיות. פנינו ל-20 חברות

Top