חוזר מספר 18  – אוקטובר 2017

  מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם ביולי 2017.   בשעה טובה ולאחר שבוצעו כל התיקונים הנדרשים הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נתנה תוקף (רצ"ב פירוט) לתוכנית של פרויקט הארזים.

נשלח ב כללי

הודעה על מתן תוקף לתוכנית הארזים

בשעה טובה ולאחר שבוצעו כל התיקונים הנדרשים הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נתנה תוקף (רצ"ב פירוט) לתוכנית התב"ע של פרויקט הארזים.  בזאת הסתיים שלב ארוך בו נטלו חלק אנשים רבים וזו ההזדמנות להודות לאדריכל קרלוס פרוס וצוות היועצים, לרן אוהב ציון,

נשלח ב כללי

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 28.8.2017– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת: איתמר, מימי, דני, עדו, צחי, ישראל, יוסי תורג'מן משתתפים: איטה גנץ, עו"ד שגיא תירוש דני: פתח את הישיבה בשעה 18:40   התקשרויות עם א. תייר, רוני אפיק וקרלוס עדו עדכן כי הושגו הבנות להתקשרות עם משרד א. תייר.

נשלח ב כללי

חוזר מספר 17  – יולי 2017  

  מנהלת פרויקט הארזים מבקשת לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כ-3 חודשים לאחר הפצת החוזר הקודם באפריל 2017.   בתאריך 27 ביוני 2017 לאחר שמיעת כ-30 התנגדויות קיימה הוועדה המחוזית דיון פנימי ואישרה את התכנית שלנו לפרסום למתן

נשלח ב כללי

מסמך: החלטת הועדה המחוזית לאשר את תוכנית הארזים

לחצו כאן לקריאת מסמך ההחלטות של ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לאשר את תוכנית הארזים: החלטת המחוזית 27.6.2017  

נשלח ב כללי

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 20.6.2017– שנערכה בבית משפחת רעם

חברי מנהלת: איתמר, מימי, דני, עדו, צחי, מאיר, ורד משתתפים: עו"ד שגיא תירוש דני: פתח את הישיבה בשעה 18:45 סטאטוס וועדה מחוזית דני: הועדה שמעה 30 התנגדויות לתוכנית שלנו. 3 ציבוריות (קק"ל, חברת רותם גז ועיריית ירושלים) והשאר של תושבי

נשלח ב כללי

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 2.4.2017

פרוטוקול ישיבת מנהלת מיום 2.4.2017– שנערכה בבית משפחת רעם חברי מנהלת: איתמר, ישראל גנץ, מימי, דני, עדו, צחי, מאיר, ינון, שלי, ורד, יוסי, ניר חסון. משתתפים: איטה גנץ, אלדד פרדו. דני: פתח את הישיבה בשעה 19:10 התנגדויות הוגשו 35 התנגדויות

נשלח ב כללי

עדכון בנושא מפגש דיירים מיום 14.2.2017 – במתנ"ס זיו  

 בתאריך 14 בפברואר התקיים מפגש דיירים במטרה להציג את התוכנית המעודכנת כפי שהופקדה להגשות הציבור, עקרונות להגשת התנגדויות המנהלת לסעיפים ספציפיים בתכנית ומענה לשאלות הדיירים על ידי הצוות המקצועי. במפגש השתתפו: האדריכלים קרלוס פרוס ודן קינן, השמאי רוני אפיק, היועצ"מ

נשלח ב כללי

הודעת הועדה המחוזית על הפקדת התוכנית

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':101-0309914 שם התכנית:רחוב הארזים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

נשלח ב כללי

תוכנית ההתחדשות העירונית ברחוב הארזים הופקדה להתנגדויות הציבור

מנהלת פרויקט הארזים שמחה לעדכן את בעלי הדירות על התקדמות הפרויקט, כחודש לאחר הפצת החוזר הקודם בנובמבר 2016.   אנו שמחים לעדכן כי התקבל אישור סופי של לשכת התכנון להפקדת התכנית להשגות הציבור (התנגדויות) לתקופה הקבועה בחוק של 60 יום.

נשלח ב כללי